EKIM Stavanger

Hvem er vi? Hva er ACIM®? Hjem  Hjem
  ACIM-studiegrupper
  Aktuelle linker
  Arrangementer
  Bibliografi
  Hva er ACIM®?
  Hvem er ACIM Stavanger?
  Kontaktpersoner
  Kunngjøringer
  Kunstneriske aktiviteter
  Medlemsliste
  Ofte stilte spørsmål
  Oversettelse av bøker
  Oversettelser av ACIM
  Oversettelser av artikler o.l.
  Registreringsskjema
  Selve ACIM-boken
  Vi deler tanker og erfaringer
Glemt passordet?

Informasjon om ACIM Stavanger:

Velkommen til ACIM® Stavanger! Vi er en gruppe mennesker som har studert EKIM® siden 1995.

Vi har gått over til å møtes to ganger hver måned, annen hver søndag . Som regel lar vi sammenkomstene gå på rundgang hos den enkelte etter avtale. Med denne hjemmesiden vil vi gjerne dele det enestående budskapet i ACIM®.

Vi leser høyt fortløpende gjennom et avsnitt fra EKIM eller artikler og bøker skrevet av Kenneth Wapnick, og har utdypende samtaler etterpå over hver paragraf.

Vi deler også våre egne erfaringer, som har direkte tilknytning til det vi leser. Men, vi vil understreke at vi er ingen terapigruppe!

Formen på våre samtaler og delinger er basert på dialog, hvor vi inspirerer og utfyller hverandre; en vinn-vinn-situasjon, der begge vinner og ingen taper. Alle gir etter beste evne konstruktive bidrag til felles forståelse og inspirasjon. Den som har ordet henvender seg til hele gruppen. Hele gruppen gir full oppmerksomhet til den som har ordet, og lar vedkommende snakke ferdig uten avbrytelser.

Dette er i motsetning til diskusjon, som er en form for verbal kampsport (sic!), der det gjelder å vinne over "motstanderen" ved å ha de beste argumentene og den beste debatt-teknikken. Deltakeren leter hele tiden etter argumenter for sitt eget syn og mot den andres. Uansett om han/hun vinner eller taper "kampen", vil debattanten normalt bli styrket i sin tro på at han/hun har rett og at den andre tar feil.

Det som kjennetegner gruppen vår, er at alle får lov til å være som de er som en del av sin egen utviklingsprosess. Vi har ingen leder, alle tar ansvar. Vi er bare sentrert på kurset og teksten.

Andre aktiviteter:

  1. Åndelige sammenkomster hver sommer med andre kursstudenter fra Norge.

  2. Helgetreff på Kvæven i Øvre Sirdal.  

Kontaktpersoner i ACIM® Stavanger:

Hommersåk: Geir Tore Håland, geirtore@msn.com

Stavanger: Eva Marianne Tennfjord, eva.tennfjord@lyse.net

Sandnes: Inge B. Vardehei, ibv@online.no


ACIM SOMMERSAMLING PÅ BOLÆRNE 30.07-02.08 2015
 

 

Intet virkelig kan trues

Intet uvirkelig eksisterer

Heri ligger Guds fred

 

-------------------------------------------- EKIM sommermøte PÅ BOLÆRNE 30.07-02.08 2015 -------------------------------------------Dette er en uoffisiell side om Et Kurs i mirakler (A Course in Miracles®).
Ideene uttrykt på denne siden er forfatterens personlige tolkning og er ikke nødvendigvis godkjent av "copyright" eieren til A Course in Miracles®.

Miracle Studies for Course Students

Miracle Studies for Course Students

by jjesseph

[ Join Now | Ring Hub | Random | << Prev | Next >> ]